top of page

משרדי ממשלה

מיתוג, עיצוב גרפי, וידאו ואנימציה, בניית אתרים וכתיבת תוכן הם חלק מהשירותים שמשרדי הממשלה נהנים לקבל מאיתנו. ואנחנו גילינו שגם שם אפשר להיות יצירתיים. ‘מותג’ נכללת במאגר הספקים הממשלתי למתן שירותי מיתוג ודיגיטל וכבר הספקנו לעבוד עם משרד החקלאות, הרווחה, נציבות המדינה, רשות האכיפה והגביה, משרד המשפטים ועוד.

משרד החקלאות

סדרת סרטוני רשת בנושאים מגוונים הקשורים למשרד החקלאות
ופיתוח הכפר. כחלק מההפקה, כתבנו תסריט, איירנו וערכנו את הסרטון ויצרנו אנימציה בסביבה שתואמת את התקציב ומטרת הסרטון.

לוגו משרד החקלאות

משרד הרווחה והביטחון החברתי

סרטון לאגף התכנון והאסטרטגיה של משרד הרווחה.הסרטון נועד לגרום לאנשי האגף לעבוד לפי ״מעגל התכנון השלם״- תכנית שנועדה לייצר סנכרון ולייעל את העבודה בין האגפים השונים במשרד הרווחה.

לוגו משרד הרווחה

רשות האכיפה והגבייה

מגזין נקודת מבט - מגזין רבעוני מאת אגף האכיפה והגבייה
למאבק בתופעת הגזענות.

לוגו רשות האכיפה והגבייה

מערך הדיגיטל הלאומי

פרויקט הענן הממשלתי - נימבוס

bottom of page