top of page
אני מי שאני

המיזם I AM WHO I AM#
נוצר מתוך כאב עמוק. מתוך מבט מבחוץ ומבפנים על החברה שלנו.
ישראל 2023 היא חברה שבורה, מפולגת, מלאת שנאה.
אנחנו חווים זאת בכל מקום, בכביש, בעבודה, ברשתות החברתיות, במשפחה.
 

אני מאמינה

אני מאמינה שחובתנו לקחת אחריות בזמן הקריטי הזה בו החברה הישראלית (והגלובלית) נמצאת ולהחזיר את השליטה לידיים שלנו - להחזיר את האמון בבני אדם, בדומה לנו ובשונה מאיתנו.
לשנות את התדר לתדר של חמלה והכרת הטוב.
לבנות מערכות קשרים חדשות המבוססות על צרכים ויכולות, אינטרסים משותפים והכרה בכוחה של קהילה מגוונת לתת בטחון, שקט נפשי ואיכות
חיים שמקדמת שוויון הזדמנויות וצדק חברתי.

איך זה קורה?

אנו פועלות בשלושה מישורים:

אישי: הרצאות, סדנאות והכשרת קבוצות משימה בחיבורים רב מגזריים
ורב תרבותיים להשפעה ופעילות בערוצי השפעה שונים כגון:
תקשורת, חינוך, תרבות ועוד.
מרחב ציבורי: הצגת פריטי תערוכה במרחבים ציבוריים
להעלאת מודעות ותמיכה כספית במהלך.
מדיה: במדיה הדיגיטלית והמסורתית בהתאם לתקציב שנצליח לגייס.

איך אתם יכולים להיות חלק?

תמונה אורית

רוצה להשפיע ולהיות חלק מכוח ה-100?

תיק בד #iamwhoiam

רכשו מוצרים מסדרת הקמפיין

I AM WHO I AM#

דוגמאות למוצרים תוכלו לראות כאן

תמונה מתוך סדנה

הזמינו פעילות מותאמת לארגון.

בארגז הכלים שלנו - סדנאות, הרצאות וחבילות מותאמות תקציב ורמת מעורבות ארגונית.

תמונה I AM WHO I AM מוצגת

הציגו את התערוכה 
I AM WHO I AM# במרחב הציבורי ותרמו למאמץ להעלאת 
מודעות, לשינוי השיח ויצירת חברה סובלנית.

לצפייה וקבלת הצעת מחיר

bottom of page