top of page

סדרת סרטוני רשת

כחלק מההפקה, כתבנו תסריט, איירנו, ערכנו את הסרטון ויצרנו אנימציה שתואמת את התקציב ומטרת הסרטון.

משרד החקלאות - סרטון דבורה
משרד החקלאות - שמן זית
גן ירק
חשיבות העצים
גיזום עצים
פרחים
ביצה
משרד החקלאות - איך לבחור אבטיח

גיזו

נתבקשנו לייצר סרטון שמספר על המוקד החדש של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מספר אחד שנותן מענה לכולם, כאשר הכוכבית מחליפה את כל מספרי הטלפון של היחידות השונות במשרד.
גיזו היא דמות שמלווה את המשרד אך אנחנו איירנו אותו מחדש וחיברנו לשפה עדכנית שמאפשרת מענה מהיר ומתפתחת לצרכים.

"תודה רבה. הסרטון מקסים וגם תהליך העבודה מולך

- דפנה יוריסטה- דוברות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

bottom of page