top of page

אסטרטגיה

כל כך הרבה רעש יש היום בעולם. אז אלי נעשה גם וישמעו אותנו? או שאולי נדבר מלא ונגיד כל מיני, אולי משהו יתפוס. ואולי פשוט נהיה אנחנו. נחקור אותנו, את הצעת הערך שלנו, נבין מה השוק צריך, וגם שוק זו מילה ממש גדולה, כי הוא בעצמו לא סגור על סיפור אחד. אנחנו אנשים שונים ומגוונים וככאלה, הצרכים שלנו שונים.
בואו ניתן לזה זמן>

רגע זמן לבדוק טוב טוב, מי אנחנו, מה היכולות הכישורים,
המוצרים, השירותים, מה הערך שאנחנו מביאים לעולם.
מי אנחנו באמת. וכשאנחנו אומרים אנחנו, זה לא משנה אם אנחנו
עסק קטן או תאגיד ענק. מוצר אחד או אלפים.
זה תהליך זהה שמשתנה במספר המעורבים, בזמן ובתוצר הסופי.

מי?

למי?

עוד כמה רגעים לחשוב על מי צריך אותנו.
למי אנחנו מביאים ערך. יכולים להיות שונים. מגוונים.
ויכול להיות שנצטרך לספר את הסיפור שלנו מזוייות שונות
כדי שלא נשאיר אף אחד מאחור. שנמקסם את הפוטנציאל. 

זה באמת רגע חשוב. בעינינו אולי הכי חשוב. למה? או שאלה טובה.
כי אם לא נמצא סיבה לקיום שלנו, אם אלה מלמעלה כאן, הקהל שכיוונו אליו לא יבין את הערך שהוא יקבל איך הכל יתחבר? ועוד משהו חשוב. אנחנו צריכים למצוא יחד את התשוקה הארגונית.
את החיבור שלנו מבפנים את הדבר שמניע אותנו לקום בבוקר
לעוד יום שמח. ככה מי יוכל לומר לנו לא...  

למה?

bottom of page