top of page
באנר דסקטופ 4.png

מגזין נקודת מבט-
מגזין רבעוני של אגף האכיפה והגבייה למאבק בתופעת הגזענות.

למעבר לאתר הממשלתי>

מגזין נקודת מבט גיליון 01

מגזין נקודת מבט גיליון 03

מגזין נקודת מבט גיליון 04