top of page

© 2022 MOOTAG ORIT COHEN.

אנחנו כאן כדי לשנות. להשפיע. לעשות הבדל. אנחנו כאן כי יש לנו כלים. לחשוב. אסטרטגית. יצירתית. למצוא פתרונות לאתגרים עסקיים וחברתיים. להמציא. ליצור. לכתוב. לעצב. לספר סיפור.
לחבר א.נשים, ארגונים ומותגים לערך. לעצמם. לאחרים. לייצר השפעה.

אנחנו מי שאנחנו. והסיפור שלנו מתחיל בתשוקה גדולה לשנות לטובה.

האימפקט שלך

אנחנו מאמינות שעסקים מצמיחים עם קהילה.
בכל נקודת זמן. עסק קטן
או תאגיד ענק.
שלוש שורות רווח -
כלכלית, חברתית וסביבתית.
רק טוב יוצא מזה >> 

האימפקט שלנו

- אחת שיודעת
- COOLANU
- I AM WHO I AM

- LIFE SKILLS

מיתוג

עם ניסיון של מעל 20 שנים בזירה העסקית, ציבורית וחברתית, עם איכויות עבודה, תוצרים מדויקים וערכים, אנחנו באות לעבוד. מתחילות באסטרטגיה ומסיימות רק כשהכל פיקס.
קריאטיב, דיגיטל, פרינט, וידאו >>

אסטרטגיה

אנחנו כאן כדי לשאול את השאלות הנכונות. את הא.נשים הנכונים.ות. לחקור.

לאסוף מידע. להבין מי? למי? ולמה לדייק.

למצוא פתרונות יצירתיים לאתגרים עסקיים וחברתיים >>

המשך

הסיפור שלנו

בכל שנות פעילות המשרד כ- 20 שנים, שירתנו, במסירות ואהבה גדולה

מאות עסקים, חברות וארגונים ממגזרים שונים.

למדנו את הסיפור שלהם ודאגנו לתרגם אותו בהצלחה לשפה ייחודית רק להם - בנינו אסטרטגיה , כתבנו, עיצבנו ויצרנו מותגים חדשים.

להמשך קריאה >>

הלקוחות שלנו

bottom of page