top of page
דף בית האדר_2x.png
מוקאפ אתר 2 בלי רקע.png
לוגו פייק אור נוט

אוריינות מדיה אזרחית היא המיומנות והיכולת לצרוך, להעריך, לנתח, ליצור ולשתף מדיה באופן ביקורתי המטפח מעורבות אזרחית בחברה דמוקרטית.

לאחר ה- 7 באוקטובר מתוך הבנה שהצורך לעסוק באוריינות מדיה אזרחית הפך לדחוף- המכון הישראלי לדמוקרטיה, איגוד האינטרנט הישראלי, מכון מופ"ת ומומחים נוספים איגדו חומרים שיהוו תשתית להטמעת אוריינות זו בקרב בני נוער בגילאים שונים.  

הקונספט

בעידן דיגיטלי בו כל המידע שיש בעולם נגיש במרחק לחיצה, ישנה חשיבות עצומה לטיפוח אזרחים אחראים בעלי כישורים אתיים וביקורתיים על מנת שיוכלו לצרוך מידע בצורה אחראית וכמובן לשתף ולהפיץ מידע אמין וערכי.

 

נתבקשנו למצוא דרך להנגיש את התוכן הפדגוגי למערכת החינוך, למורים ומדריכים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ולכן בחרנו להקים אתר דינמי שמותאם לבני נוער וכולל הנחיות למערכי שיעור, פעילויות והטמעה של כלים לחשיבה ביקורתית במקצועות השונים.

לאתר Fake or Not

דף בית האדר_2x.png

קמפיין חשיפה ראשון לאתר

שימוש במודעות שיקריות על מנת להפגיש את אנשי החינוך עם פייק ולהעצים את המסר.

עיצוב פוסטרים
לאיגוד האינטרנט הישראלי

bottom of page