top of page
Artboard 5 copy.png

כוח ה-100!

על מנת שנצליח לייצר אימפקט משמעותי בדרך להפוך את החברה הישראלית לסובלנית וערכית יותר, אנחנו מבינות שעלינו לפעול בשטח. 
לכן, אנחנו בונות קהילת נשים שבנויה מקבוצות משימה שיוכשרו ויפעלו בערוצי השפעה שונים: חינוך, תרבות, אומנות, תקשורת, יזמות ועוד.

מה זה קבוצות משימה?

שינוי משמעותי לוקח זמן ומעגלי השפעה רחבים עד כמה שניתן.
אנחנו מזמינות אתכן להיות חלק מכוח ה-100.

100 הנשים הראשונות שיובילו את השינוי!

מטרת הקבוצות:

1. יצירת מעגלי השפעה בתחומים שונים שיתממשקו למעגל אחד גדול

של טוב - חברה ישראלית טובה יותר, סובלנית וערכית יותר.


2. יצירת מרחב בטוח ומקדם חיבורים ושיתופי פעולה בשמירה
על אינטרסים משותפים בין מגזרים, תרבויות ואמונות.

ומה בתכל'ס עושות?

אנחנו מציעות פיתוח כישורי חיים וקבלת כלים ליצירת השפעה חיובית - על עצמך, הסביבה הקרובה והמקומות שתחליטי להשפיע בהם.

הכלים יעסקו בפיתוח כישורי הקשבה מקדמים תקשורת מקרבת, הכרת טכניקות בגישור המתמקדות בחיבור בין צרכים ואינטרסים ומציאת הערך שאת מביאה לעולם, דרך מיפוי ה'עצמי' המשאבים הקיימים בך ובסביבה.

מה בתכנית?

סדנה 1

פיתוח הקשבה עמוקה לעצמנו ולזולת ואימוץ תקשורת מקרבת המחזקת את הדובר והמקשיב כאחד.
השיטה שמה דגש על הקשבה ללא שיפוט וביקורת, דיבור כן ואותנטי וראיית האחר מתוך קבלה וכבוד.

סדנה 2

טכניקות גישור - גישור הוא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים שבה גורם ניטרלי מסייע לצדדים לסכסוך להגיע ביניהם להסכמה המבוססת על צרכים ואינטרסים, המנוסחת לכדי הסכם הנותן ביטוי לאינטרס המשותף שיש לצדדים בצד חילוקי הדעות.

סדנה 3

מודל הערך - כלי ליצירת ערך והשפעה חברתית על ידי חקר ה’אני’ ובניית מפת השפעה ממוקדת ליכולות, לצרכים ולמשאבים הקיימים - אנושיים וכלכליים.

מפגש 4

מפגש שולחנות עגולים - סיעור מוחות וחיבורים למציאת פתרונות.

הצעד הבא

תהליך פיתוח רעיונות בקבוצות

מפגש 5

מפגש הצגת פתרונות והגדרת יעדים

יציאה לדרך

חיבור לרשת נשים משפיעות ומנהיגות שינוי- ליווי מנטוריות, העשרה ובניית מערכות יחסים חדשות עם נשים דומות ושונות.

למי זה מתאים?

רשות שמעוניינת לפתח ולקדם את נשות העיר לעמדת השפעה חברתית ולהיות חלק מרשת ערים מקדמות סובלנות. 

חברה עסקית שמעוניינת לתת כלים משמעותיים לעובדות החברה לפיתוח אישי ועידודן להשפיע בתוך החברה ומחוצה לה.

אישה עצמאית או שכירה מחוייבת להשפעה חברתית שרוצה להיות חלק מכוח ה-100 - רשת נשים משפיעות.

*הרשמה אינה מבטיחה השתתפות, מספר המקומות מוגבל. 

סטוריבורד ואלמנטים_Artboard 1 copy 18_Ar
bottom of page