קאבר פוטו 2.png

מגזין נקודת מבט-
מגזין רבעוני של אגף האכיפה והגבייה למאבק בתופעת הגזענות.