top of page
לוגו משרד הרווחה והביטחון החברתי

סרטון לאגף התכנון והאסטרטגיה של משרד הרווחה.
הסרטון נועד לגרום לאנשי האגף לעבוד לפי ״מעגל התכנון השלם״- תכנית שנועדה לייצר סנכרון ולייעל את העבודה בין האגפים השונים במשרד הרווחה.

סרטון לבית הספר לפיתוח והכשרת עובדים של משרד הרווחה.

הסרטון נוצר כדי לתת מידע לגבי תפקיד בית הספר ולהסביר את השלבים של פיתוח קורס/הכשרה.

bottom of page