top of page

היחידה ללימודי חוץ הינה יחידת רווח נפרדת וככזו עליה לבנות את עצמה מחדש, לאתר קהלי יעד נוספים לחבר את הסיפור המתאים ולבנות מענים מותאמים וריווחיים. לצורך כך ובתוך תהליך המיתוג נמצא את הדרך לבדל את לימודי החוץ ממתחריה. לאפשר לה להנות מההילה של האוניברסיטה, אך גם להפרידה ולייצר לה ישות ייחודית וחדשה.

הקונספט

אנחנו אנשים שונים באים מעולמות אחרים,
יש לנו צרכים ורצונות, חלומות ושאיפות.

והכל מתחיל דווקא בחוץ.

מחברים בין השכלה אקדמית לפרקטיקה, לצרכים ולתשוקות שלך.

"אורית יקרה תודה על הובלת תהליך מיתוג היחידה ללימודי חוץ באוניברסיטת חיפה במקצועיות רבה.
תודה שהיית קשובה וגיבשת תכנית מיתוגית מחוברת לחזון היחידה ולדרך שברצוננו לפרוץ. התהליך שעברנו איתך החל ממפגשי למידה ואבחון ועד יצירת תכנית פעולה מקיפה היה משמעותי ואיכותי והתוצרים של שפה מיתוגית ייחודית מדברים בעד עצמם.

תמשיכי בעשייתך החשובה בהפיכת אסטרגיות ורעיונות למציאות שבאה לידי ביטוי בנראות המשקפת את המהות."

סמיה דיאב - מנהלת היחידה ללימודי חוץ, אוניברסיטת חיפה.

bottom of page