top of page

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית ישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. 

צוות מותג עובד בשיתוף פעולה עם המכון כדי להנגיש מידע בנושאים משפטיים וחוקתיים לציבור הרחב וגם לאנשי המקצוע בתוך הממשלה.

חרבות ברזל

חרבות ברזל

ההפיכה המשפטית

הפיכה משפטית

כנס אלי הורביץ

כנס אלי הורביץ
bottom of page