top of page

המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א-מפלגתי, מחקרי ויישומי, הפועל בזירה הציבורית ישראלית בתחומי הממשל, הכלכלה והחברה. 

צוות מותג עובד בשיתוף פעולה עם המכון כדי להנגיש מידע בנושאים משפטיים וחוקתיים לציבור הרחב וגם לאנשי המקצוע בתוך הממשלה.

חוק הגיוס

חוק הגיוס
חרבות ברזל

חרבות ברזל

יצירת שפה גרפית

יצירת שפה גרפית

הפיכה משפטית

ההפיכה המשפטית

כנס אלי הורביץ