top of page
  • MOOTAG

יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם (SDGs)

להלן קובץ המכיל חומר רקע לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה מטעם הכנסת- מרכז המחקר והמידע.


120 צפיות0 תגובות
bottom of page