אייקון-03.png
אייקון-02.png
אייקון-01.png

חזור

עיריית חיפה - רשות הצעירים
כחלק מהתפתחות העיר חיפה וההחלטה האסטרטגית להפוך לעיר טובה ליזמים טכנולוגים, הפכה העירייה את מרכז הצעירים בעיר התחתית להאב ליזמות טכנולוגית ובקשה לבנות מיתוג צעיר וחדשני, פיתחנו את הקונספט המצאנו שם פיתחנו שפה טקסטואלית וכתובה והקמנו אתר אינטרנט.

LET'S CHANGE TOGETHER

  • Facebook Social Icon

משרד: 077-2030173

אורית: 052-4338050

פקס: 077-5618376

מותג

סטוריבורד ואלמנטים_Artboard 1 copy 18_Ar