top of page
מתחילות בכל הכוח!

עלות התוכנית

ניתן לשלם בשלב ראשון על הכנס בלבד בעלות של 180 ש"ח

עלות התוכנית כולה הינה 500 ₪ כולל מע"מ והיא מהווה השתתפות סמלית ומסובסדת בכל התכנית והמפגשים הקבוצתיים.

תודות לשותפים חברת פיליפס, האוניברסיטה הפתוחה, מוזיאון אנו והרשות לקידום מעמד האישה.

 

תשלום ניתן להעביר ב- bit או ב- paybox
אורית כהן - 0524338050

אייקון פייבוקס
אייקון ביט

או בהעברה בנקאית

אורית כהן
בנק לאומי
סניף 885
חשבון 1420730

התחייבות

- אני מאשרת את השתתפותי בתוכנית כוח ה-100 ביוזמת ובניהול אורית כהן . Mootag

- אני מתחייבת לעשות כל מאמץ להיות חלק בכל מרכיבי ומפגשי התוכנית המפורטת. 

וכן באחריותי להשלים תוכן מפגש שלא הצלחתי להגיע אליו.

- אני מבינה שהתוכנית הינה וולונטרית ותתקיים על זמני האישי ללא ציפייה לתמורה.

- האחריות כולה להגעה למפגשים הקבוצתיים והאישיים הם שלי בלבד ולאורית כהן או מותג לא תהיה אחריות כל שהיא ביטוחית, כספית או אחרת בכל הקשור בהשתתפותי בתוכנית.

- הנני מאשרת העברת תשלום לטובת השתתפותי בתכנית.

תודה על ההרשמה! ברגע שהתשלום יתקבל, תקבלי במייל אישור השתתפות וחשבונית מס על פי חוק.

bottom of page