top of page

הגיע הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלנו - להחזיר את האמון בבני אדם, בדומה לנו ובשונה מאיתנו- המציאות מחייבת פעולה מיידית לשינוי השיח ויצירת חברה סובלנית.

הפעולות המשותפות שלנו יאפשרו הטמעה הלכה למעשה של הערכים גיוון והכלה, יאפשרו לרשות לעובדיה ולתושביה להשפיע על יצירה של חברה ישראלית טובה, סובלנית וערכית יותר.

וכן ליצירה של מרחב בטוח והכרה בכוחה של קהילה מגוונת לתת בטחון, שקט נפשי ואיכות חיים שמקדמת שיוויון הזדמנויות וצדק חברתי, חיבורים ושיתופי פעולה.

איך זה עובד?

תמונה אורית 2

יצירת קבוצות משימה של נשים שגרירות כחלק מקהילת הנשים השגרירות

Image by mauro  mora

יצירת ימי שיא
ופעילות לציבור הכללי

הקמת קהילות משפיעות אונליין ואופליין

הציגו את התערוכה 
I AM WHO I AM# במרחב הציבורי ותרמו למאמץ להעלאת 
מודעות, לשינוי השיח ויצירת חברה סובלנית.

לצפייה וקבלת הצעת מחיר

bottom of page