top of page

איך מייצרים ערך בעולם שיש בו הכל?

חוות הלמידה שלי הייתה
לא משהו :(סבירהנחמדהטובהמדהימה :)
הסדנה סייעה לי להתקדם, אישית, עסקית או מקצועית
לא ממש :(הכי!
הסדנה היתה משמעותית עבורי
לא מאודמאוד

תודה על המשוב!

משוב

bottom of page