top of page

גייסתי

בשיתוף פעולה עם מרכז התעסוקה העירוני חיפה.
13 צעירים דרך לשכות הרווחה, עמותות וגורמים מטפלים בארגונים שונים בעיר.

בניתי

בשיתוף פעולה עם מרכז התעסוקה העירוני חיפה והמרכז האקדמי ויצו, תוכנית הכשרה למיתוג ובניית אתרים עם מיקוד משמעותי בכישורי חיים, אימון אישי וקבוצתי.

יזמתי

רתמתי לתהליך עוד כ-50 אנשים טובים שלא הכרתי.
עסק חברתי להכשרה, תעסוקה ויזמות לנוער וצעירים במצבי סיכון בתחומי העיצוב והטכנולוגיה. שיפצנו מבנה בכוחות משותפים וגייסנו כסף לרכישת ציוד ומחשבים לכיתת הלימוד.

חלמתי

 4 שנים אחרי, הצלחתי להגשים. נוער וצעירים שהחליטו עבורם להיות בסיכון, יצליחו להחליט אחרת.

לחלום, ללמוד, לצמצם פערים ולהצליח, להירתם ולתרום לחברה ולא להיות לנטל. להאמין שהם יכולים ולעשות כדי להצליח.

begin_lifeskills
100% סיימו הכשרה

100%

סיימו הכשרה

76.92%

10 מתוך 13

סיימו תוכנית

76% 10 מתוך 13 סיימו תוכנית

7 מתוך 13

התחילו ללמוד

במוסדות להשכלה גבוהה

7 מתוך 13 התחילו ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה

היזמת | אורית כהן

תמונה אורית

פילנתרופיה פעילה היא אחת מעמודי התווך של חברה אזרחית בריאה ומשגשגת המספקת מנוע כלכלי לצמיחה ונותנת ביטוי לאזרחות פעילה.
תרבות של מעורבות חברתית ונתינה מעודדת פיתוח ויישום פתרונות לקהילות שונות בחברה הישראלית. 
תמיכה בעסק חברתי, מצמיחה עסק קטן שירחיב את מעגל התעסוקה ומעניקה חכה לאלו הנזקקים שיוכלו בעצמם לדוג דגים.

 

 • מה עכשיו?
  עשינו נכון, הצלחנו, למדנו מה צריך וניתן לשפר. על בסיס ההצלחה בתוכנית הראשונה נבנתה תוכנית חדשה, ארוכה יותר, מקיפה יותר, עם יותר שותפים אסטרטגיים.
 • חזון ומטרות
  חברה בריאה ומתפקדת - יצירת חברה בריאה יותר ומחוייבת לערבות הדדית. לשבור את מעגל העוני, האלימות והקושי של משפחות הרווחה ולייצר מעגלי השפעה משותפים למגזרים ואוכלוסיות שונות. שינוי מציאות העלאת מודעות ע”י בניית קמפניים חברתיים כחלק מתרומתנו לחברה יחד עם הבוגרים. אוכלוסיה שתהווה השראה ומודל לאחר שנים בחצר האחורית של החברה. בניית מעגלי השפעה רחבים - על ידי חיבור תלת מגזרי - עסקי, חברתי. וציבורי - הקמת חממות בשותפות עם רשויות וארגונים.
 • הרעיון
  ביסוס חממה בתחום הדיגיטל לצעירים וצעירות במצבי סיכון, בתוך עסק עובד בשיתוף ותמיכה של גורם עסקי גדול. מאפשר: זווית חדשה על עולם התעסוקה, בונה בטחון והערכה עצמית ורוקם חלומות במקומות שלא העזו לחלום. הדרך: בניית מחזורים של 9 חודשים הכשרה, פרקטיקה, תעסוקה, יזמות במותג והשמה אצל מעסיקים נוספים.
 • מה זה עסק חברתי?
  עסק חברתי הוא התאגדות שנוסדה במטרה לטפל או לקדם אתגר חברתי או סביבתי תוך שימוש בכלים ושיטות ניהול עסקיות. עסק חברתי מכוון לשורת רווח כפולה - פיננסית וחברתית\סביבתית. מטרתו הראשונה היא קידום המטרה החברתית, ולאחריה השאת רווחים. עסק חברתי מנסה להשיג מטרות חברתיות באמצעות פעילות עסקית - ומשתדל שהרווחים יהיו מקור המימון העיקרי אם לא היחיד שלו. הצלחתו של עסק חברתי תבוא לידי ביטוי בגידול ברווחים במקביל להגשמת המטרה החברתית. עסקים חברתיים, הם מיזמים חדשים במציאות חיינו והם מוקמים בתחומי עשייה מגוונים ורבים.
bottom of page