אייקון-03.png
אייקון-02.png
אייקון-01.png

גייסתי

בשיתוף פעולה עם מרכז התעסוקה העירוני חיפה.
13 צעירים דרך לשכות הרווחה, עמותות וגורמים מטפלים בארגונים שונים בעיר.

בניתי

בשיתוף פעולה עם מרכז התעסוקה העירוני חיפה והמרכז האקדמי ויצו, תוכנית הכשרה למיתוג ובניית אתרים עם מיקוד משמעותי בכישורי חיים, אימון אישי וקבוצתי.

יזמתי

רתמתי לתהליך עוד כ-50 אנשים טובים שלא הכרתי.
עסק חברתי להכשרה, תעסוקה ויזמות לנוער וצעירים במצבי סיכון בתחומי העיצוב והטכנולוגיה. שיפצנו מבנה בכוחות משותפים וגייסנו כסף לרכישת ציוד ומחשבים לכיתת הלימוד.

חלמתי

 4 שנים אחרי, הצלחתי להגשים. נוער וצעירים שהחליטו עבורם להיות בסיכון, יצליחו להחליט אחרת.

לחלום, ללמוד, לצמצם פערים ולהצליח, להירתם ולתרום לחברה ולא להיות לנטל. להאמין שהם יכולים ולעשות כדי להצליח.

 

100%

סיימו הכשרה

76.92%

10 מתוך 13

סיימו תוכנית

7 מתוך 13

התחילו ללמוד

במוסדות להשכלה גבוהה

היזמת | אורית כהן

IT'S A STORY ABOUT

פילנתרופיה פעילה היא אחת מעמודי התווך של חברה אזרחית בריאה ומשגשגת המספקת מנוע כלכלי לצמיחה ונותנת ביטוי לאזרחות פעילה.
תרבות של מעורבות חברתית ונתינה מעודדת פיתוח ויישום פתרונות לקהילות שונות בחברה הישראלית. 
תמיכה בעסק חברתי, מצמיחה עסק קטן שירחיב את מעגל התעסוקה ומעניקה חכה לאלו הנזקקים שיוכלו בעצמם לדוג דגים.

 

LET'S CHANGE TOGETHER

סטוריבורד ואלמנטים_Artboard 1 copy 18_Ar