אייקון-03.png
אייקון-02.png
אייקון-01.png
דימויים לעמודימ אימפרט-07.png
 

תכונות חשובות לפיתוח בר קיימא של עיר

מודל האימפקט - ZEEK IT שפיתחנו במותג, הינו מודל הוליסטי מבוסס על תוכנית האו”ם המכונה "אג'נדה 2030 לפיתוח בר-קיימא" ו- 17 יעדיה (SDGs).  

המודל מציע תהליך מובנה, מונחה תוצאות העונה על כל המרכיבים המפורטים ושם את העיר בראש הערים המקיימות עם עשייה למען החברה, הקהילה והסביבה תוך כדי טיפול באתגרים העירוניים המעכבים.
המודל פותח מתוך ניסיון רב שנים במיתוג, יזמות חברתית, למידה משמעותית בארץ ובעולם, אמונה באנשים, יצירת רשת מערכות יחסים מגוונת ותשוקה גדולה לשנות, להשפיע ולהשאיר עולם טוב יותר לדורות הבאים.

 

מנהיגי עיר אחראיים ועוצמתיים יכולים לשנות מציאות

 

אנחנו שואפות למקסם את יכולת העיר לייצר אימפקט רב ערוצי –לתושבי העיר ולעולם ע"י אימוץ והשקעה בערך חברתי/סביבתי הלוקח בחשבון את חזון העיר, המשאבים, הצרכים והכאבים ובכוחות משותפים פועלים ליצירת שינוי - אימפקט רב ערוצי ומלא משמעות על כל קהלי היעד. 
תהליך מחזק, מגבש, יוצר גאוות יחידה של עיר מבודלת ואחראית המוכנה לאתגרי העולם המשתנה ומאפשר לה לשמר ולשפר הישגים קהילתיים, כלכליים ותדמיתיים.

4

תושבים ותושבות גאים ושייכים- מחוברים לשלטון המקומי לעיר ולקהילות בתוכם.

3

יצירת מקורות הכנסה חדשים וביסוס קיימים כתוצאה מחיזוק שתופי פעולה אסטרטגיים, ביסוס תחום הובלה, יצירת גוף ידע, סביבו תבנה תכנית כלכלית  – תיירות, עסקים, שתפ"ים מקומיים ובינלאומיים.

2

עובדי רשות שייכים ומחוייבים- גיבוש העובדים לכדי מטרה אחת מיטיבה איתם ועם סביבתם תרתום אותם לעשייה משותפת ומקדמת שיתוף פעולה פנימי וחיצוני לקידום העיר וחזונה.

1

דעת קהל- עיר מובילת שינוי שתסחף צעירים, משפחות ותייצר קהילות חזקות מקיימות ומקדמות.

 
 

LET'S CHANGE TOGETHER

  • Facebook Social Icon

משרד: 077-2030173

אורית: 052-4338050

פקס: 077-5618376

מותג

סטוריבורד ואלמנטים_Artboard 1 copy 18_Ar