top of page

'אחת שיודעת'
2020

מגפת הקורונה, אשר הובילה להתכווצות בפעילות הכלכלית, פגשה באי שוויון מגדרי - 
חברתי וכלכלי, שקדם לה. עוד טרם המשבר נשים וגברים איישו עמדות שונות בכלכלה ובשוק העבודה: בהשוואה לגברים, נשים בממוצע מרוכזות בענפים ובסקטורים תעסוקתיים המתגמלים פחות וממוקמות נמוך יותר בהיררכיות הארגוניות.

על רקע המשבר, ארגונים בינלאומיים מזהירים מנסיגה של שנים אחורה בהישגים שהושגו בעשורים האחרונים בתחום של צמצום פערים מגדריים בדגש על רכישת השכלה על ידי נשים, מניעת אלימות מגדרית והשתלבות בכלכלה ובשוק העבודה.

קורונה 2020
תמונת מצב

אז איך יוצאים מהמשבר?
bottom of page