logo_2.png

חזור

נתבקשנו לייצר סירטון שמספר על המוקד החדש של משרד החקלאות ופיתוח הכפר,מספר אחד שנותן מענה לכולם, כאשר הכוכבית מחליפה את כל מספרי הטלפון של היחידות השונות במשרד.
גיזו היא דמות שמלווה את המשרד אך אנחנו איירנו אותו מחדש וחיברנו לשפה עדכנית שמאפשרת מענה מהיר ומתפתחת לצרכים.
כחלק מההפקה, כתבנו תסריט, איירנו וערכנו את הסרטון ויצרנו אנימציה סביבית שתואמת את התקציב ומטרת הסרטון.

"תודה רבה. הסרטון מקסים וגם תהליך העבודה מולך

- דפנה יוריסטה- דוברות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1