top of page
29570707_2015705058472138_4307216768969393063_n.jpg
29572495_2021575177885126_8860639557683002183_n.jpg

Downtown Mall

פרויקט בשיתוף עיריית חיפה, למיתוג חלונות ראווה של העסקים הקטנים בעיר התחתית בחיפה

בשנת 2018 העיר התחתית בחיפה הייתה פחות תוססת ממה שהיא היום..

פנינו למנהלת העיר התחתית בעיריית חיפה והצענו את הפרוייקט Downtown Mall שמטרתו למשוך את קהל העובדים הגדול
בעיר התחתית ומהשכונות האחרות ולשפר את תדמית העיר התחתית.

במהלך הפרויקט עיצבנו חלונות ראווה של עסקים קטנים ושיפרנו את מראה חזית הרחוב.

bottom of page