top of page
לוגו DOWN TOWN MALL

Downtown Mall

פרויקט בשיתוף עיריית חיפה, למיתוג חלונות ראווה של העסקים הקטנים בעיר התחתית בחיפה

בשנת 2018 העיר התחתית בחיפה הייתה פחות תוססת ממה שהיא היום..

פנינו למנהלת העיר התחתית בעיריית חיפה והצענו את הפרוייקט Downtown Mall שמטרתו למשוך את קהל העובדים הגדול
בעיר התחתית ומהשכונות האחרות ולשפר את תדמית העיר התחתית.

במהלך הפרויקט עיצבנו חלונות ראווה של עסקים קטנים ושיפרנו את מראה חזית הרחוב.

bottom of page