top of page
  • MOOTAG

סיפורו של עסק חברתי- יום 4

אז היום העמסנו מכולה שלמה עם כל הפסולת וההריסות. מטורף כמה כוחות צוברים כשיש מטרה ברורה ועוצמתית מול העיניים ***Mootag Life Skills*** העסק החברתי להכשרה ותעסוקה

לנוער בסיכון. היה צוות לעניין שכלל את טליה ואורמאיר התותחים הקטנים שלי ואת אורן Oren Shabi האחיין התותח שלי עם החברים התותחים שלו. חזרנו עייפים אך מרוצים. מצפים לעוד יום מאתגר...

צפייה 10 תגובות
bottom of page