top of page
  • MOOTAG

מי יכול לסייע לכתוב את ההיסטוריה של שנת 2023?

הנה מחשבה: אם אלה שמשפיעים על כתיבתה היום, היו קוראים אותה טרם כתיבתה, האם היו משנים את הדרך? איך היו רוצים/ת שיזכרו ויכתבו וילמדו דורות עתיד. מבלי להכנס למי צודק ומה נכון, האם הדרך, הכאב, האלימות והקרע שווה את זה? מה חשוב באמת? איפה סדר העדיפויות שלנו?

* קצת נתונים מארגון לתת
13 צפיות0 תגובות
bottom of page