top of page
  • MOOTAG

העם הנרדף בעולם

"בכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו" עכשיו תורנו.

אבל חשוב שתדעו!

העם הנרדף ביותר בעולם. מעולם לא עצר לבכות את השנאה שהופנתה כלפיו.

לא חיכה שירחמו עליו. לא התקרבן, לא "נכנס למיטה כיסה את פניו" ושרה בדיכאון.

העם הנרדף בעולם, בעוד אתם קוראים את המילים הללו, קם כל בוקר מחדש בתחושה של שליחות!

בכל מקום של אסון, בכל נקודה בעולם העם הזה מתייצב לצדכם, אוהבים או אויבים.

העם הנרדף בעולם מייצר זוכי פרסי נובל. מפתח טכנולוגיות.


הופך את העולם שלנו לטוב יותר- כל יום ויום.

העם הנרדף בעולם ימשיך להפוך את העולם שלנו לטוב יותר.

על אפכם ועל חמתכם!

הנקודה הזו בהיסטוריה היא עוד במפר.

כואב. קשה. אכזרי. כי שלא כמותכם, העם הזה מבכה את ילדיו. ולא מעלה אותם קורבן כשהידים לאללה!

העם הנרדף בעולם מחבק את הקהילות המגוונות שמרכיבות אותו. מחבק את הא.נשים שבונים.ות אותו. בצער, בכאב ובשמחה ובטוב.

גם את אלה שאיבדו את הדרך אנחנו, העם הנרדף בעולם מחזיר אל דרך המלך. דרך של ערך. אנושיות. אהבת אדם.

העם הנרדף בעולם מוסר לכם מהארץ המובטחת. חבל. חבל על המאמץ להחריב ערים ומדינות שלמות ברחבי העולם כדי לרדוף אותו.


ולכם התומכים ברודפינו בשם אללה ואכבר.


העם הנרדף ביותר בעולם עצוב עבורכם. על העיוורון. על הרגע הזה שאתם חושבים שאתם בצד של החזק = אלים = חלש = לא מוסרי = לא אנושי.

הרגע הזה. רגע לפני שהוא ירדוף אתכם. ברגע הזה יש לכם עדיין רגע לבחון מחדש באיזה צד של ההיסטוריה אתם רוצים להיות.

ממני, העם הנרדף בעולם.


אורית כהן.

22 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page