top of page
לוגו משרד החקלאות

סדרת סרטוני רשת בנושאים מגוונים הקשורים למשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
כחלק מההפקה, כתבנו תסריט, איירנו וערכנו את הסרטון ויצרנו אנימציה שתואמת את התקציב ומטרת הסרטון.

סדרת סרטוני הרשת של משרד החקלאות
הפקה, כתיבת תסריט ואיור Mootag

נתבקשנו לייצר סרטון שמספר על המוקד החדש של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מספר אחד שנותן מענה לכולם, כאשר הכוכבית מחליפה את כל מספרי הטלפון של היחידות השונות במשרד.
גיזו היא דמות שמלווה את המשרד אך אנחנו איירנו אותו מחדש וחיברנו לשפה עדכנית שמאפשרת מענה מהיר ומתפתחת לצרכים.

"תודה רבה. הסרטון מקסים וגם תהליך העבודה מולך

- דפנה יוריסטה- דוברות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

bottom of page