אייקון-03.png
אייקון-02.png
אייקון-01.png

משוב

האם האירוע תאם את ציפיותייך?

מה חשבת על ארגון האירוע?

האם תרצי להיות חלק באירוע מנטורינג ווק שייערך באזור המרכז בשנה הבאה?

האם את חושבת שניתן להטמיע קונספט דומה בתוך ארגונים כחלק מתהליך למידה והשראה של עובדי הארגון?

האם הארגון ממנו את מגיעה מאמץ את יעדי האו"ם (SDGs) או לפחות חלק מהם?

האם יעניין אותך כנציגת הארגון שלך או מי מטעמך להיות חלק משולחן עגול בנושא חינוך לשוויון מגדרי? כאשר המטרה היא ליצור עבודה משותפת שתוטמע במערכות החינוך ובתא המשפחתי מתוך אמונה כי שם צריך להתחיל השינוי.

מה תרצי עוד לספר לנו?

LET'S CHANGE TOGETHER

סטוריבורד ואלמנטים_Artboard 1 copy 18_Ar