Untitled-3-02.png

תכונות חשובות לפיתוח בר קיימא של הארגון

מודל האימפקט - ZEEK IT שפיתחנו במותג, מבוסס על תוכנית האו”ם המכונה "אג'נדה 2030 לפיתוח בר-קיימא" ו- 17 יעדיה (SDGs).

המודל פותח מתוך ניסיון רב שנים במיתוג, יזמות חברתית, למידה משמעותית בארץ ובעולם, אמונה באנשים, יצירת רשת מערכות יחסים מגוונת ותשוקה גדולה לשנות, להשפיע ולהשאיר עולם טוב יותר לדורות הבאים.

מטרת המודל לסייע לחברות מסחריות להתאים את עצמן למציאות המשתנה ולמקסם את היכולת שלהן לייצר אימפקט רב ערוצי, ארגוני, כלכלי, חברתי וסביבתי.

המודל פותח בדגש על תהליך הוליסטי יישומי, מערב, רוחבי ועמוק לתוצאות מהירות לכל אורך התהליך עד להשגת היעדים בסופו.

עיר עם אימפקט-05.png

17 היעדים

 

מפסיקים להתמקד בשורת הרווח.לקראת שינוי תפיסתי היסטורי בקפיטליזם: מטרת חברה עסקית היא לא למקסם רווחים לבעלי מניות - אלא לכלל החברה, כך הצהיר "השולחן העגול של העסקים" - פורום שמאגד כ-200 חברות ענק אמריקאיות.“

"המנכ"לים הבכירים בארה"ב בהצהרה משותפת חריגה והיסטורית

 
Untitled-3-03.png

אנחנו שואפות למקסם את יכולת החברה לייצר אימפקט רב ערוצי –פנימה לנכסי החברה, עובדיה, ספקיה ושותפיה והחוצה לעולם  - ע"י אימוץ והשקעה בערך חברתי/סביבתי המותאם  ל- DNA ולליבה העסקית של החברה, לחזון, למשאבים, לצרכים ולכאבים-  ובכוחות משותפים פועלים ליצירת שינוי מלא משמעות, עבור כל קהלי היעד. התהליך מחזק, מגבש, יוצר גאוות יחידה של חברה מבודלת ואחראית המוכנה לאתגרי העולם המשתנה ומאפשר לה לשמר ולשפר הישגים כלכליים, תדמיתיים וחברתיים.

4

חברה מובילה ומשפיעה על העולם שנשאיר לילדינו ונכדינו, פורצת גבולות ומחברת קהילות.

3

עליה בהכנסות החברה כתוצאה מחיזוק שתופי פעולה אסטרטגיים, שימור וגיוס עובדים מחוייבים, בניית תדמית חיובית, העלאת מעורבות ונאמנות לקוח.

2

עובדי חברה שייכים ומחוייבים: גיבוש העובדים לכדי מטרה אחת מיטיבה איתם ועם סביבתם תרתום אותם לעשייה משותפת ומקדמת שיתוף פעולה פנימי וחיצוני לקידום החברה וחזונה.

1

עיצוב דעת קהל מכוון קהלי יעד מוגדרים- תדמית של חברה מובילה ומשפיעה שמדברת את העתיד - מאפשר שיח חדש ומקדם - לא עוד מאותו דבר.