top of page

הגיע הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלנו - להחזיר את האמון בבני אדם, בדומה לנו ובשונה מאיתנו- המציאות מחייבת פעולה מיידית לשינוי השיח ויצירת חברה סובלנית.

הפעולות המשותפות שלנו יאפשרו הטמעה הלכה למעשה של הערכים גיוון והכלה, יאפשרו למותג שלכם ולעובדי החברה להשפיע על יצירה של חברה ישראלית טובה, סובלנית וערכית יותר.

וליצירה של מרחב בטוח ומקדם חיבורים ושיתופי פעולה בארגון ומחוצה לו.

איך זה עובד?

תמונה אורית

 יום האישה 2023 -צרפו את נשות החברה לכוח ה-100 

דוגמה לתיק בד בעיצוב מותאם

רכשו מוצרים מסדרת הקמפיין

I AM WHO I AM# שמדברים גיוון, סובלנות וקהילה 

דוגמאות למוצרים תוכלו לראות כאן

תמונה מתוך סדנה

הזמינו פעילות מותאמת לארגון.

בארגז הכלים שלנו - סדנאות, הרצאות וחבילות מותאמות תקציב ורמת מעורבות ארגונית.

תמונה I AM THE COMMUNITY

הציגו את התערוכה 
I AM WHO I AM# - היפכו את המרחב הציבורי לגלרייה שמדברת גיוון, סובלנות וקהילה. ותהיו חלק מהשינוי.

bottom of page